Sri Sri Ravishankar Vidya Mandir
At/po.- Vadala Mahadev, Newasa Road
Near Ajit Dada Pawar College
Tal -Shrirampur
Dist-Ahmednagar
Maharashtra-413739

Email:shrirampur@ssrvm.org

Board Line: 9960298198, 8830138442, 9561792711

Web: shrirampur@ssrvm.org