Members of the Committee

SANDIP SUDHIR KASAR
PRESIDENT

(MA, MEd, MPhil.)

JANABAI SUDHIR KASAR
VICE PRESIDENT
MANJUSHA SANDIP KASAR

SECRETARY

RAHUL SUDAMRAO AUTADE

MEMBER

PRAMOD SHRIRAM GADE

MEMBER

DIPAK JANARDAN GADHAVE

MEMBER

DILIP VASANT NAVLE

MEMBER

Sri Sri Ravishankar Vidya Mandir
At/po.- Vadala Mahadev, Newasa Road
Near Ajit Dada Pawar College
Tal -Shrirampur
Dist-Ahmednagar
Maharashtra-413739

Email:shrirampur@ssrvm.org

Board Line: 9960298198, 8830138442, 9561792711

Web: shrirampur@ssrvm.org