News and Events

International Yoga Day celebration

International Yoga Day celebration on 21st June 2017 at SSRVM, Vadala Mahadev

Read More

Sri Sri Ravishankar Vidya Mandir
At/po.- Vadala Mahadev, Newasa Road
Near Ajit Dada Pawar College
Tal -Shrirampur
Dist-Ahmednagar
Maharashtra-413739

Email:shrirampur@ssrvm.org

Board Line: 9960298198

Web: shrirampur@ssrvm.org